Krogsbølle Sogns Lokalråd er stiftet den 27. april 2011. Alle ca. 1000 beboere i sognet er medlem af foreningen.

Det er gratis og uforpligtende at være medlem. Spørgsmål omkring foreningens virke kan rettes til sekretariatet.

Telefon: 21455260

Mail: kjeldkramsbjerg@gmail.com.